Actueel

EPBD keuringen

VERPLICHTE EPBD KEURING VOOR AIRCONDITIONING

In 2002 is de EPBD richtlijn (Energy Performance of Buildings Directive) vastgesteld:

een Europese richtlijn die bedoeld is voor verbetering van de energieprestaties van gebouwen.

Uiteindelijk moet 20% minder co² geproduceerd worden en 20% energie bespaard worden in 2020.

Vanaf 1 december 2013 is een wijziging Besluit Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) en Regeling energieprestatie gebouwen (REG) van kracht voor keuringen van airconditioningssystemen

afhankelijk van het totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen).

Eens in de vijf jaar moet de installatie van elk gebouw waarin meer dan 12 kW aan airco – bedoeld voor comfortkoeling – is geïnstalleerd, gekeurd worden.

De keuring wordt uitgevoerd door een servicemonteur met EPBD certificaat. Alle onderdelen van het koelsysteem worden gecontroleerd en het rendement en dimensionering van het koelsysteem wordt beoordeeld, gelet op de koelbehoefte van het gebouw.

Na de keuring wordt er een keuringsverslag verstrekt met daarop het resultaat van de keuring én een aantal aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Er kan hierbij worden gedacht aan bijvoorbeeld: het efficiënter instellen van een evt. klokprogramma op de bedrijfstijden of het plaatsen van prestatiemeters.

Deze aanbevelingen zorgen voor een mogelijke energiebesparing van 5% tot 35%.

In combinatie met een SRZKT servicepakket wordt het aantal storingen verminderd, de co²-uitstoot verlaagt, het comfort verbeterd en het binnenklimaat vergroot.

Laat uw gebouw op tijd keuren!

 

Wanneer de eerste keuring?

  • Voor de airconditioning installaties van vóór 2003 geldt dat deze inmiddels in 2014 hun eerste keuring moeten hebben gehad. Dit geldt niet voor klasse 2 (45 kW – 270 kW) en klasse 3 (>270 kW) airco systemen. Deze moeten uiterlijk 30 juni 2015 voor het eerst gekeurd zijn.
  • Airco installaties die geplaatst zijn tussen 1 december 2003 en 1 december 2008 moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn.
  • Airco installaties die geplaatst zijn tussen 1 december 2008 en 1 december 2013 moeten uiterlijk 30 juni 2016 gekeurd zijn.
  • Airco installaties geplaatst vanaf 1 december 2013 moeten uiterlijk vijf jaar later voor het eerst gekeurd worden.

 

Let op!

Tevens geldt voor huurders van delen van een gebouw met danwel een gemeenschappelijk, danwel een niet gemeenschappelijk airconditioningssyteem dat ook deze apart of gezamenlijk gekeurd moet worden.

 

Airco monteur met EPBD certificaat A of B

Voor airco installaties met een koelvermogen van 12 tot 45 kW is keuring door een airco monteur met EPBD certificaat A voldoende.

Boven 45 kW is keuring door een monteur met certificaat B vereist. 

Sohier en Rietveld / Zeeland Koeltechniek kan U helpen met beide keuringen.

 

Afspraak maken voor EPBD keuring

Wilt u een afspraak maken voor het laten keuren van uw gebouw, twijfelt u of de EPBD keuring ook voor u geldt of wilt u meer informatie over de EPBD-keuring? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon 0118 – 614 381 of per e-mail info@srzkt.nl.