Projecten

  • Koelcellencombinatie die bijdraagt aan efficiënte productie van zuivelproducten

    De sterke groei in zuivelproductie zorgde ervoor dat er behoefte was aan een groter opslag vermogen van gekoelde producten. Daarbij is er in overleg direct gekeken naar hoe een koelcellencombinatie kan bijdragen aan het effiecienter indelen van het productieproces. Door gezamenlijk het productieproces te doorgronden is er optimale indeling van bewaarcel, inkoelcel en verwarmingscel gekozen met als resultaat een cellencombinatie geheel aansluitend op de wensen van de klant.